Start

Menu główne

Gościmy

ASF - INFORMACJE
PRAWO MIEJSCOWE ASF PDF Drukuj Email

Rozporządzenie nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3937/

 

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3849/

 

Rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3354/

 

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2821/

 

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2517/

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2358/

 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2299/

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2188/

 

Rozporządzenie nr 6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1784/

 

Rozporządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1315/

 

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1225/

 

Rozporządzenie nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie potwierdzenia nakazu wykonania Nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w Głogowie budowli ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych - na obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1129/

 

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/7664/

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/6864/

 

 
OBSZARY OBJĘTE RESTRYKCJAMI w związku z ASF PDF Drukuj Email
OBSZARY OBJĘTE RESTRYKCJAMI w związku z ASF

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary (zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE), objęte różnymi restrykcjami:

•    obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
•    obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
•    obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Aktualna mapa ognisk, przypadków i obszarów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa:

Informacje w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem ASF na terytorium Polski

ASF prezentacja - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów – pozyskanych od świń i dzików
 
Komunikaty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii PDF Drukuj Email

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 6 z dnia 23 czerwca 2020 r.


Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. potwierdzono wystąpienie pierwszego w województwie dolnośląskim ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na podstawie wyników uzyskanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Ognisko choroby stwierdzono w miejscowości Dalków, w powiecie polkowickim w gospodarstwie utrzymującym 23 świnie (10 warchlaków, 11 tuczników i 2 lochy) położonym na obszarze objętym ograniczeniami (cześć II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE). Inspekcja weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. 
W celu zarządzenia środków koniecznych do zwalczania ASF w dniu 23 stycznia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 18 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3937/

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom trzody chlewnej o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu świń, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa ASF do gospodarstwa, w szczególności:

•    nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
•    nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
•    unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
•    zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
•    utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
•    zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
•    rezygnacja z udziału w polowaniach;
•    nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
•    zachowanie podstawowych zasad higieny:
•    odkażanie rąk i obuwia,
•    stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
•    okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
•    zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
•    uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Zachowanie powyższych zasad jest wymagane przepisami prawa na terenie całej Polski, określonymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


    Informuję ponadto, że dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych:

www.wetgiw.gov.pl oraz www.wroc.wiw.gov.pl

 


Komunikat nr 5 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 grudnia 2019 r.


Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 grudnia 2019 r.


Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 listopada 2019 r.


Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 listopada 2019 r. 


 

Czytaj całość
 
ASF - najnowsze informacje GIW PDF Drukuj Email
Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń ASF (African Swine Fever)
Czytaj całość
 
Bioasekuracja - 2018-02-28 PDF Drukuj Email

Materiały dotyczące środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ASF (African Swine Fever) - Dz. U. z 2018 r. poz. 360.

Czytaj całość